bestellen shop

Bestellen

    Paketkeuze

    Installatie

    Door een 'handtekening' te zetten in onderstaand vak gaat u akkoord met de abonnements- en betalingsvoorwaarden. Het abonnement heeft een looptijd van 1 kalenderjaar en wordt na afloop automatisch met dezelfde periode verlengd met in achtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Betaling van het abonnementsgeld geschiedt jaarlijks in 1 termijn van 12 maanden. Vermelde prijzen zijn excl. 21% btw.